علیرضا محمدجانی

تریدر و مدرس مجموعه پایااَسِت

درباره علیرضا محمدجانی:
تحلیلگر بازارهای مالی، تریدر و مدرس ارزهای دیجیتال

آدرس ایمیل

info@payaasset.com

شماره تماس

051-37057375