مدیران مجموعه

مهدی رئوفی

Mahdi Raoufi

بنیان گذار و مدیر عامل مجموعه پایااست  معامله گر و تحلیلگر بازار های مالی

صفحه اینستاگرام

mahdi.raoufi

آدرس ایمیل

mahdi.raoufi@payaasset.com

علیرضا محمدجانی

Alireza Mohamadjani

هم بنیان گذار و مدیریت مجموعه پایااست  معامله گر و تحلیلگر بازار های مالی

آدرس ایمیل

alirezamohamadjani@payaasset.com

حسین دماوندی

Hosein Damavandi

مدیر تیم برنامه نویسی و توسعه نرم افزار مجموعه پایا مشاور دیجیتال مارکتینگ

آدرس ایمیل

hoseindamavandi@payaasset.com

سینا ناجی طوسی

Sina Naji Toosi

مدیر امور محتوایی و سرپرست تیم رسانه مجموعه پایااست

آدرس ایمیل

sinanaji@payaasset.com