سوالات متدوال

مجموعه پایا به عنوان یک منبع قابل اتکا در زمینه آموزش و خدمات ارزهای دیجیتال و بازار های مالی فعالیت می کند.

بله، البته با توجه به محدودیت های زمانی نیاز است حداقل یک هفته قبل با دفتر مجموعه هماهنگی های لازم را انجام دهید.

شماره تماس دفتر: 05137057375

احتراماً تمام اطلاعات مربوط به کارگاه ها و سمینار های عمومی در شبکه های اجتماعی ما اطلاع رسانی می گردد.

انتقادات و پیشنهادات

ارتباط با ما